Normativa

Reglament d’arbitratge

El TAPA disposa d’un reglament d’arbitratge de configuració moderna, que ofereix a les parts una gran llibertat per triar alternatives procedimentals diferents i respon de manera òptima a les necessitats actuals dels operadors del món econòmic.

Conveni arbitral i jurisprudència

“Qualsevol litigi o controvèrsia derivada d’aquest contracte o que hi tingui relació, inclosa qualsevol qüestió relativa a la validesa, la nul·litat, la infracció o la resolució del contracte, serà resolta de manera definitiva mitjançant arbitratge administrat pel Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra (TAPA), de conformitat amb el seu Reglament, per un o més àrbitres nomenats d’acord amb el Reglament.

La seu de l´arbitratge serà…, la llengua de l´arbitratge,…, i les normes de dret aplicables al fons del litigi, les del dret…”

Lleis

Triar Andorra com a seu arbitral és decidir-se per un país que històricament ha considerat l’arbitratge com a mètode alternatiu de resolució de conflictes i que disposa d’una llei moderna, adaptada a les necessitats d’eficàcia i celeritat de la vida de les empreses.

Models i Textos