L’arbitratge a Andorra

Qui som?

El arbitraje en Andorra
Qui som -  TAPA
El Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra (TAPA) és una institució arbitral creada per la Llei 13/2018, del 31 de maig, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena autonomia financera.

Normativa

> Reglament d'Arbitratge
El TAPA disposa d’un reglament d’arbitratge de configuració moderna, que ofereix a les parts una gran llibertat per triar alternatives procedimentals diferents i respon de manera òptima a les necessitats actuals dels operadors del món econòmic.
> Conveni arbitral
El TAPA té com a missió fomentar l’arbitratge i administrar procediments arbitrals nacionals i internacionals, tant en dret com en equitat. La signatura del conveni d’arbitratge permet sotmetre-hi una controvèrsia amb la màxima garantia.
> Lleis
Triar Andorra com a seu arbitral és decidir-se per un país que històricament ha considerat l’arbitratge com a mètode alternatiu de resolució de conflictes i que disposa d’una llei moderna, adaptada a les necessitats d’eficàcia i celeritat de la vida de les empreses.
Normativa - TAPA
TAPA

Àrbitres

Sotmetre’s al TAPA és tenir la certesa que la controvèrsia existent entre les parts serà resolta per àrbitres d’una màxima competència professional, en condicions de plena discreció, amb un cost assequible i amb celeritat, nomenats per un òrgan independent que els escull tenint en compte les especificitats de cada litigi.

Costos i procediments

Preguntes Freqüents

Noticies - Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra

Noticies

Events -  Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra

Esdeveniments

Pubicaciones -  Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra

Publicacions