Política de privacitat

Mitjançant aquesta Política de Privacitat, el TAPA l’informa de les dades personals que recollim a través del nostre lloc web i en virtut dels serveis descrits en el mateix, i de com les tractem, així com dels drets que en relació a les seves dades personals i els nostres tractaments li atorga la normativa en matèria de Protecció de Dades Personals que ens és aplicable.

Normativa aplicable

Concretament, ens aplica:

  1. La Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “la LQPD”) i els seus reglaments d’execució, i

El Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, “l’RGPD”).

Així mateix, i en compliment de l’establert a la LQPD en relació amb els fitxers, l’informem que qualsevol dada personal que ens faciliti passarà a formar part dels nostres fitxers, degudament inscrits a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA).

Hem estructurat la informació en els següents desplegables per a facilitar-li l’accés als punts del seu interès, si bé li recomanem que llegeixi aquesta Política de Privacitat íntegrament.

1. A qui aplica aquesta Política de Privacitat?

Aquesta Política de Privacitat aplica als visitants del nostre lloc web i a totes les persones les dades personals les quals ens siguin proporcionades en el context dels serveis professionals descrits en aquest lloc web, sense perjudici d’allò que també es pugui establir en contractes i/o formularis específics relatius als serveis del TAPA. Això inclou no només a les parts en un procediment d’arbitratge, sinó també als seus representants, quan els tinguin, als lletrats, als àrbitres, als pèrits, als testimonis i a qualsevol altra persona de la qual el TAPA requereixi alguna dada personal a l’efecte de dur a terme els seus serveis.

2. Com obtenim les seves dades personals?

De manera general, és vostè qui, directa i conscientment, ens proporciona les seves dades personals —per exemple, mitjançant els formularis que hi ha a la seva disposició en aquest lloc web—. Les úniques excepcions a aquesta norma general, són:

  • Les dades personals que sobre vostè puguin aparèixer en els documents que, independentment del seu suport, incloent-hi els formularis i models disponibles en aquest lloc web, aporten les parts, els seus representants, els seus lletrats, els pèrits o qualsevol altra persona física o jurídica legitimada per a aportar informació a una causa,
  • Les dades personals que sobre vostè puguin aparèixer, per exemple en qualitat de beneficiari, en els correus electrònics o en les sol·licituds de serveis adreçades al TAPA, i
  • Les cookies d’aquest lloc web (sobre les quals vostè pot obtenir més informació en nostra Política de Cookies).

 

Per a la gestió d’un procediment d’arbitratge

Recollim les dades personals que voluntàriament ens proporciona mitjançant, entre d’altres, el conveni d’arbitratge, l’escriptura d’apoderament de la representació lletrada, les demandes, les contestes a les demandes, les demandes reconvencionals, l’acta de missió, les sol·licitud de recusació d’un àrbitre, les al·legacions al laude emès pel TAPA o les sol·licituds de rectificació, aclariment o complement, així com mitjançant els seus possibles recursos al mateix, i altres documents, arxius o proves complementàries que es presentin en relació amb el cas, amb el propòsit de tramitar i gestionar tot el procediment arbitral, incloent-hi la confirmació, el nomenament i/o la substitució d’àrbitres, la instrucció de la causa, i les comunicacions o notificacions a les parts.

La base legal del tractament de les dades personals de les parts és l’execució d’un compromís arbitral inclòs en un contracte, o de qualsevol altre acord entre les parts que constitueixi un conveni d’arbitratge.

La base legal del tractament de les dades personals dels representants de les parts, dels seus lletrats i de qualsevol altra persona de la qual les parts proporcionin dades personals al TAPA és el consentiment exprés que la corresponent part s’obliga a obtenir prèviament al lliurament d’aquestes dades personals al TAPA. En els casos en els quals una part (o el seu representant o lletrat) fonamenti adequadament que no li és possible recollir el consentiment de l’interessat i que té un interès legítim en aportar les dades personals d’aquest que preval sobre el seu possible interès, la base de legitimació del tractament de les dades personals del tercer interessat serà l’interès legítim de la part que aporta les dades personals d’aquest interessat.

Per a comunicar-nos en l’àmbit professional amb vostè o amb l’entitat que representa

Recollim les seves dades de contacte professionals (com, per exemple, el seu correu electrònic i el seu telèfon) per a poder comunicar-nos amb vostè pel nostre interès legítim en contactar-lo en relació amb la seva professió i/o amb l’entitat a la qual vostè pugui representar.

Per a atendre les seves sol·licituds o queixes

Recollim les dades personals de contacte que vostè ens proporciona en els seus correus electrònics, per telèfon, o mitjançant el formulari de contacte d’aquest lloc web per a atendre les sol·licituds o queixes en relació amb el nostres serveis.

La base legal d’aquest tractament és el consentiment que vostè manifesta expressament en enviar-nos aquestes dades personals, i el nostre interès legítim en atendre’l.

Per a millorar la seva experiència en el nostre lloc web

Utilitzem cookies per recollir informació sobre les seves visites al nostre lloc web i la seva interacció amb els nostres continguts. Utilitzem aquesta informació amb diversos propòsits, com ara millorar la seva experiència, extreure estadístiques i poder mostrar-li  continguts en funció dels seus hàbits de navegació. Per a conèixer de manera clara i precisa les cookies que utilitzem, quines són les seves finalitats i com pot configurar-les o desactivar-les, si us plau consulti la nostra Política de Cookies.

El tractament que té com a finalitat millorar la seva experiència té com a base legal el nostre interès legítim en oferir-li el millor servei possible.

 

Per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriors

Podem fer ús de les seves dades personals per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriorment assenyalades (com ara finalitats d’arxiu per raó d’interès públic, finalitats de recerca científica o històrica, o finalitats estadístiques) sempre que això estigui permès per la normativa en vigor en matèria de protecció de dades personals.

4. Qui és el responsable del que fem amb les seves dades personals?

L’únic responsable de les activitats de tractament de dades personals que aquí es descriuen és el TAPA. Si en algun moment desitja comunicar-se amb nosaltres per contrastar opinions sobre les nostres pràctiques de privacitat, o per realitzar qualsevol consulta relacionada amb les seves dades personals, o si no desitja que continuem fent ús de les seves dades personals o desitja exercir altres drets, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de qualsevol dels següents mitjans:

Per correu postal o presencialment, dirigint-se al Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra, C/Prat de la Creu 8, Edifici Le Mans, AD500 Andorra la Vella, Principat d’Andorra.

Per telèfon, trucant al (+376) 88 06 80

Per correu electrònic, adreçant-se a info@tapa.ad

Addicionalment, si es troba a la Unió Europea i així ho prefereix, pot acudir al nostre representant a la Unió Europa per qüestions relatives a les activitats de tractament descrites en aquesta Política de Privacitat:

Compliance Gap Mitigation, S.L.

Direcció: c/Ferraz 28, 2º Izq., 28008 Madrid, Espanya

NIF: B88402227

Telèfons: (+34) 917589441 o (+34) 915482701 / (+376) 683086

Correu electrònic: TAPA@compliancegapmitigation.com

El TAPA no és responsable de les activitats que altres persones físiques o jurídiques puguin realitzar durant o en el context del procediment arbitral. Per exemple, no som responsables de les polítiques i pràctiques de privacitat d’altres llocs web, fins i tot si accedeix als mateixos mitjançant enllaços que hi hagi al nostre lloc web. Pel qual, li recomanem encaridament que llegeixi amb atenció la informació que li proporcionin aquestes altres persones físiques o jurídiques (especialment les polítiques de privacitat i de cookies de cada lloc web que visiti) abans de donar-los les seves dades personals, i es comuniqui amb el seu responsable si té alguna inquietud o pregunta.

5. Amb qui podem compartir les seves dades personals?

El TAPA no cedeix les seves dades personals tret que:

  • Sigui vostè mateix qui ens ho sol·liciti,
  • Tinguem l’obligació legal de fer-ho (per exemple, estem legalment obligats a proporcionar còpies de factures al Departament de Tributs i de Fronteres del Govern d’Andorra quan així ens ho sol·liciti),
  • Necessitem protegir els seus drets, els nostres, els dels nostres empleats, o els de tercers (el que inclou la cessió a la policia per motius de seguretat o a les autoritats de salut per a prevenir la propagació de malalties, per exemple, per a fins de rastreig de contactes), o
  • Necessitem que les tractin els nostres proveïdors de serveis, en el nostre nom (per exemple, per a la gestió i el manteniment dels nostres sistemes d’informació).

Qualsevol transferència internacional que eventualment necessitem dur a terme complirà amb allò que s’estableixi en totes les normatives en vigor que apliquin al TAPA.

6. Quant temps conservem les seves dades personals?

El TAPA conserva les seves dades personals exclusivament durant el temps que durin els tractaments que les requereixen, i després, per a complir amb les obligacions fiscals, comptables o altres obligacions legals que ens apliquin en cada moment.

Quan no tinguem una necessitat legítima per a retenir les seves dades personals, les eliminarem o les anonimitzarem i, si això no fos possible (per exemple, perquè es trobin en còpies de seguretat), les emmagatzemarem de manera segura i les aïllarem de qualsevol processament posterior fins que sigui possible la seva eliminació.

7. Quins drets té?

Té dret a obtenir confirmació sobre si el TAPA ha recollit o no alguna dada personal seva.

A continuació li expliquem quins altres drets té i com exercir-los.

Drets associats a les normatives del Principat d'Andorra

En cas que es trobi físicament al Principat d’Andorra o fora de la Unió Europea quan consulti o utilitzi els serveis del nostre lloc web, la LQPD li atorga els següents drets:

La base legal del tractament de les dades personals de les parts és l’execució d’un compromís arbitral inclòs en un contracte, o de qualsevol altre acord entre les parts que constitueixi un conveni d’arbitratge.

La base legal del tractament de les dades personals dels representants de les parts, dels seus lletrats i de qualsevol altra persona de la qual les parts proporcionin dades personals al TAPA és el consentiment exprés que la corresponent part s’obliga a obtenir prèviament al lliurament d’aquestes dades personals al TAPA. En els casos en els quals una part (o el seu representant o lletrat) fonamenti adequadament que no li és possible recollir el consentiment de l’interessat i que té un interès legítim en aportar les dades personals d’aquest que preval sobre el seu possible interès, la base de legitimació del tractament de les dades personals del tercer interessat serà l’interès legítim de la part que aporta les dades personals d’aquest interessat.

Drets associats a les normatives de la Unió Europea

Si, per contra, vostè es troba a la Unió Europea quan consulta o utilitza els serveis del nostre lloc web, a més d’estar emparat per la LQPD ho estarà també per l’RGPD, que li confereix addicionalment els següents drets (veurà que en alguns casos, les úniques diferències amb els ja atorgats per la normativa andorrana es redueixen als terminis d’atenció i a l’Autoritat de Control prop de la qual vostè pot presentar una reclamació, en l’eventual cas que consideri que no hem satisfet correctament els seus drets):

On i com pot exercir els seus drets

Per a que vostè pugui exercir els seus drets, el TAPA posa a la seva disposició els següents mitjans:

  1. Mitjançant l’enviament al TAPA d’una sol·licitud escrita i signada adreçada al TAPA, a la seva adreça postal, indicant l’assumpte “Exercici de Drets de Protecció de Dades Personals”.
  2. Mitjançant l’enviament al TAPA d’un formulari escanejat i signat, a l’adreça de correu electrònic dpd@tapa.ad, indicant l’assumpte “Exercici de Drets de Protecció de Dades Personals”.

En tots dos casos, si no ens és possible comprovar que vostè és qui diu ser, li sol·licitarem que si us plau ens remeti una còpia del seu passaport o document nacional d’identitat oficial per a poder assegurar-nos de respondre únicament a l’interessat o al seu representant legal, havent d’aportar en aquest darrer cas un document acreditatiu de la representació.

Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l’exercici dels seus drets, l’informem que podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control del seu país en cas que no sigui el Principat d’Andorra, o dirigint-se a aquest efecte a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA).

Formularis per a l'exercici dels seus drets

A fi de facilitar el seu exercici, li facilitem els enllaços al formulari de sol·licitud de cadascun dels seus drets:

8. Quines responsabilitats té vostè?

En facilitar-nos les seves dades, vostè ens garanteix que és major d’edat i que les dades facilitades són exactes i completes. Igualment, vostè ens confirma que respon de la veracitat de les dades personals que ens ha comunicat i que les mantindrà convenientment actualitzades de manera que responguin a la seva situació real, fent-se responsable de les dades personals falses i inexactes que pogués proporcionar-nos, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que de la seva falsedat o inexactitud poguessin derivar-se.

Vostè no ens pot facilitar dades personals d’altres persones tret que estigui justificat en relació amb els serveis que ens sol·licita o que ens ha contractat. En qualsevol cas, si ens facilita les dades personals de tercers assumeix la responsabilitat d’informar a aquests tercers, prèviament a facilitar-nos les seves dades personals, sobre totes les disposicions previstes en aquesta Política de Privacitat, i es fa responsable de la licitud d’aquestes dades personals.

En els casos en els quals hagi de facilitar-nos dades personals d’un menor d’edat o d’una persona que tingui els seus drets limitats, en fer-ho vostè s’obliga a comptar amb l’autorització dels titulars de la seva pàtria potestat o tutela. Sense aquesta autorització, resta prohibit que vostè ens faciliti qualsevol dada personal.

9. Com protegim les seves dades personals?

Estem totalment compromesos amb la protecció de la seva privacitat i les seves dades personals. Hem elaborat el registre de totes les activitats de tractament de dades personals que porta a terme el TAPA, i hem analitzat el risc que pot suposar-li cadascuna d’aquestes activitats, així com implementat les salvaguardes legals, tècniques i organitzacionals adequades per a evitar, en la mesura del possible (ja que el risc zero no existeix), l’alteració de les seves dades personals, el seu mal ús, perduda, robatori, accés, o tractament no autoritzat. Mantenim convenientment actualitzades les polítiques de privacitat i cookies d’aquest lloc web per a assegurar que li proporcionem tota la informació que tenim sobre el tractament de les seves dades personals. Hem signat clàusules de protecció de dades i contractes d’encarregat de tractament amb tots els nostres proveïdors de serveis, atesa la necessitat que cadascun té de tractar dades personals. Restringim l’accés a dades personals a aquells empleats que realment necessitin conèixer-les per a realitzar algun dels tractaments esmentats en aquesta política, i els hem format i conscienciat sobre la importància de la confidencialitat i el manteniment de la privacitat i seguretat de la seva informació, així com sobre les mesures disciplinàries que implicaria qualsevol eventual infracció en aquesta matèria.

10. Modificacions d'aquesta Política de Privacitat

Actualitzarem aquesta Política de Privacitat quan sigui necessari per a reflectir-hi eventuals canvis que s’hi produeixin. Si hi ha canvis substancials en aquesta política o en la forma en què el TAPA utilitzarà les seves dades personals, li ho notificarem abans que entrin en vigor enviant-li una notificació o publicant un avís prominent en aquesta web, i vostè tindrà l’opció d’exercitar els seus drets tal com l’hem informat en una secció anterior. En qualsevol cas, li recomanem que revisi periòdicament aquesta Política de Privacitat per saber com protegim les seves dades personals.

Si té alguna pregunta sobre aquesta Política de Privacitat, no dubti a comunicar-nos-la enviant-nos un correu electrònic a dpd@tapa.ad.

Última actualització: 12 d’abril del 2021