Àrbitres

Àrbitres

Al TAPA estem fermament convençuts que un dels grans avantatges de l’arbitratge resideix, precisament, en el nomenament de l’àrbitre que s’adeqüi més a les circumstàncies del cas concret, en funció de la naturalesa, la complexitat o la tecnicitat del cas, entre altres circumstàncies.

Per aquest motiu no disposem d’una llista tancada d’àrbitres, sinó que, a falta d’un acord assolit entre totes les parts, nomenem l’àrbitre que tingui el perfil que s’adapta millor a les necessitats concretes del litigi que s’ha de dirimir.