Miguel Cases és soci cofundador i codirector de la firma d’advocats Cases & Lacambra. Actualment és el responsable del grup de Mercats i Serveis Financers, i ha estat nomenat per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) com a representant al Ple del TAPA.

Té una àmplia experiència en l’assessorament jurídic a entitats de crèdit i empreses de serveis d’inversió, i actua regularment com a assessor legal de referència per a les principals institucions financeres nacionals i internacionals, administracions públiques i fons d’inversió, públics i privats, tant d’Espanya com del Principat d’Andorra.

És ponent habitual en escoles de negocis internacionals sobre temes de la seva especialitat i, en particular, sobre instruments financers i productes que simulen o repliquen fluxos de caixa. Ha participat en la redacció de la documentació marc aplicable a instruments financers, de la normativa sobre acords de compensació contractual i garanties financeres, i també d’altres normes recents del sector financer.

Finalment, ha tingut ocasió d’actuar com a advocat de part en nombrosos procediments arbitrals, molt particularment davant de la Cort Internacional d’Arbitratge de la CCI, del TAB o el CIADI, i com a àrbitre davant la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Madrid.

Actualment és membre del Ple del TAPA.

Idiomes: català, castellà, anglès i francès.