Categoría

Publicado

Diari d'Andorra

Compatir

Tribunal d’Arbitratge: operatiu aquest any

Diari_Andorra_TAPA_operatiu

Promocionar-lo al país i a l’estranger és un dels passos a seguir perquè comenci a funcionar

A mitjan de juliol es formalitzava davant de notari la constitució del Tribunal d’Arbitratge i s’anunciaven els noms dels professionals que hi estaran al capdavant: el jurista Pierre Raoul-Duval en serà el president, mentre que la secretaria general recaurà en el doctor en dret per la Universitat de Barcelona Juan Pablo Correa. Dos noms amb experiència en aquest àmbit i que també s’han escollit amb l’objectiu que ajudin al ressò internacional de l’organisme. El que hi ha d’ara endavant és que l’organisme arrenqui l’activitat i s’espera que “d’aquí a final d’any ja començarà a ser bastant operatiu”, va exposar el degà del Col·legi d’advocats, Xavier Sopena. El Col·legi i la Cambra de Comerç han estat els dos socis del projecte “i també haurà de participar el Govern a efectes que aquest tribunal vagi funcionant”, afegeix Sopena, malgrat que en l’horitzó hi ha que l’ens sigui autosuficient i que “allò que vagi generant serveixi per cobrir les despeses de funcionament”.

Un primer pas per a fer-lo operatiu és promocionar-lo i “aquí també hi ha una funció important a nivell dels advocats per preveure ja clàusules a nivell contractual que permetin sotmetre els judicis al tribunal arbitral, fer pedagogia”, continua Sopena. Una promoció que també ha de sortir a fora de les fronteres perquè una de les principals metes és fer del Principat un territori referent per resoldre plets internacionals. Aquí tindran un paper preponderant les dues persones triades per liderar-lo: “El president és algú conegut dins de l’àmbit de l’arbitratge internacional i això ja és una carta a favor del tribunal. El secretari general també és algú amb experiència dins de l’àmbit arbitral, per tant, del que es tracta és de promoure’l en fòrums internacionals, per exemple.”

El Tribunal d’Arbitratge neix amb el repte de fer-se un lloc en l’àmbit internacional però també d’esdevenir una alternativa per a evitar que determinats conflictes al país hagin d’acabar sempre a la Batllia. “Una de les funcions d’aquesta junta és donar impuls al Tribunal des d’un punt de vista nacional, el que farà també és descarregar [la Batllia] de totes aquelles matèries que siguin competència seva. Pot resoldre conflictes de l’àmbit societari, entre particulars, és una alternativa de resolució de conflictes i permetrà també amb el temps ajudar que la justícia tracti altres temes”, va assenyalar el degà dels advocats.

El Tribunal d’Arbitratge entra a la recta final però Sopena va recordar que és fruit de molta feina prèvia i “he de reconèixer el treball que va fer l’anterior junta i altres fins i tot d’anteriors perquè del Tribunal d’Arbitratge ja fa que se’n parla com a mínim des del 2012. Des d’aquesta junta el que hem fet és donar-li l’empenta perquè comenci a funcionar”.

DONAR “MÉS VISIBILITAT” A LA TASCA DE L’ADVOCAT SERÀ UN DELS OBJECTIUS

Una de les iniciatives que la junta del Col·legi vol potenciar és “donar molta més visibilitat a la tasca de l’advocat” i Sopena ho justifica perquè “cal tenir present que l’advocat no és únicament un professional que intervé en els judicis, també fa altres coses”. Una feina també en l’àmbit de la prevenció, afegeix el degà, perquè “un bon contracte fet per un lletrat està pensat per evitar un judici, un litigi”. “Evidentment no tot es pot resoldre en aquesta fase però un bon assessorament moltes vegades estalvia molts mals de cap”, afegeix.

El Col·legi també està treballant, amb l’administració de justícia i el ministeri, la Llei d’accés electrònic a l’administració de justícia. El degà assenyala que precisament l’aturada per la Covid ha constatat la necessitat de disposar d’aquest instrument per tal que determinats processos no hagin de ser presencials. Però també recorda que “cal formar el personal, els advocats, perquè utilitzin aquesta eina i això no pot ser immediat, requereix un temps inclús per veure com funciona, quines són les mancances. No ens podem precipitar”.

Relacionado